Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vltavín duben 2023

article preview

Vltavotýnští rybáři

Ze života organizace. Jeden z hlavních úkolů roku máme za sebou. 14. března proběhlo výroční jednání za účasti 37 členů naší organizace a 2 hostů, jednatele jihočeského svazu p. Marka a jednatele místní organizace Bechyně p. Langa.  Přítomní si vyslechli zprávu předsedy p. Švehly, která se zabývala vztahovými otázkami mezi naší organizací a nadřízeným stupněm, dále navrhl pro letošní rok mimo tradiční akce a pro zpestření činnosti naší organizace uspořádání Dne dětí a založení Rybářského klubu žen. Vše zaleží na aktivitě členské základny. V oblasti spolupráce s bechyňskými rybáři jsme pro pokračování vzájemných akcí, které byly narušeny pandemií. Konstatoval, že se daří rozšiřovat členskou základnu o mladé rybáře, kde v současné době pracují dva kroužky jeden na ZŠ Malá Strana a druhý při ZŠ v Neznašově. Hospodář p. Nekola ve svém vystoupení seznámil přítomné s problematikou chovu na našich rybochovných zařízeních a prováděním nasazování ryb do našich svěřených revírů. Stručně rozebral staronové Bližší podmínky výkonu rybářského práva. P. Bukovský přednesl zprávu o hospodaření s finančními prostředky za rok 2022 a přednesl návrh rozpočtu na letošní rok. Nechal odsouhlasit roční závěrku. Předseda dozorčí komise p. Mikeš seznámil členy s problematikou kárných opatření dle nových směrnic, poukázal na některé nedostatky, které přinesla praxe. Dále seznámil přítomné s kontrolou využívání majetku organizace, a doporučil ke schválení nový rozpočet. Na začátku diskuse předal předseda organizace ocenění k životnímu jubileu

img_20230416_124029.jpg

p. Pixovi za dlouholetou práci pro organizaci. Dále v diskusi vystoupil zástupce svazu p. Marek, kde reagoval na některé kritické poznámky, které vzešly z jednotlivých zpráv, vystoupení ukončil s přáním vstřícné spolupráce obou složek, tedy místní organizace a svazu. Zástupce bechyňské organizace p. Lang předal zdravici od družební organizace. P. Podhora, pohovořil o zkušenostech z jednání se zástupci rybářské stráže a zkritizoval přílišnou složitost legislativních opatření, která přinášejí nové a nové normy, ve kterých se už není možné vyznat. Podněty ze zpráv byly zapracovány do usnesení, které přednesl p. Spišák. Na závěr vystoupil předseda organizace, kde popřál rybářům úspěšné vkročení do rybářské sezony a pozdravem Petrův zdar jednání ukončil. Usnesení z VČS najdete na našich internetových stránkách.

Usnesení VČS 2023 .pdf

 

Výbor děkuje pracovníkům kulturního centra, zejména p. Panskému, za vstřícnost a přípravu sálu k našemu výročnímu jednání. Také informujeme, že 1. dubna byl proveden výlov rybníku Hrádek, kde výtěžek byl dodán do našich revírů a nebyl to žádný Apríl. Výbor děkuje těm, kdo přiložili ruku k dílu. 

Rybářský kroužek. Účastníci kroužku mladých rybářů hlásí, že ukončili kurz závěrečným testem dne 5. dubna tak, aby své dovednosti mohli využít při svém prvním lovu o Velikonocích. Tak jim přejme hezké zážitky u našich vod. Nezapomeňte mladí rybáři, že 10. června můžete prokázat své dovednosti též na rybářských závodech pod Bedrníkem.

Výdejna povolenek.  30. dubna je poslední termín, kdy může rybář zaplatit svůj členský příspěvek. Zaplacení členského příspěvku po 30. dubnu je spojeno se správním poplatkem 500,-Kč. Výdejna do konce dubna bude pracovat v pátek 21. od 12.00 do 17.00 a v soboru 15. a 29. od 10.00 do 12.00 hod. V následujícím období bude pracovat po dohovoru na tel. čísle 725182712 a 604873470.

Aktualita:

Dne 22. dubna organizuje naše organizace tradiční úklid břehů našich revírů. Sejdeme se v 9.00 pod kostelem. Připomínáme, že účastníkům – rybářům bude odečtena z jejích povinností 100,- . Pomůcky pro úklid zabezpečí organizace. Dále připomínáme, že dne 10. června proběhnou v náhonu pod Bedrníkem rybářské závody, kde záštitu nad akcí převzala Jaderná elektrárna Temelín skupina ČEZ a naše Město Týn nad Vltavou. 

Něco veselého na závěr.

Sedí rybář na břehu, před ním plynový vařič, na něm pánev a na pánvi zlatá rybka. Jde kolem jiný rybář, zděsí se a říká: „zbláznil ses, zlatá rybka a on ji dá na pánev?“ První se na něj naštvaně podívá a říká: „tato je už čtvrtá .. a kecaly všechny!!“

    EFA

 
 

Poslední fotografie


Mail listStatistiky

Online: 4
Celkem: 673645
Měsíc: 8546
Den: 440