Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vltavín duben 2019

 Vltavotýnští rybáři

Ze života organizace. V měsíci březnu jsme bilancovali naši roční práci na výročním jednání dne 16. 3. Tohoto jednání se účastnilo 61 členů což je cca 10% dospělých členů. Jednání zahájil jednatel p. Frýba, vyhodnotil plnění usnesení z minulého jednání a po něm se svými příspěvky vystoupil místopředseda organizace p. Švehla, který seznámil členy s akcemi pro letošní jubilejní rok. V další části vystoupil hospodář naší organizace p. Nekola, který rozebral uplynulý rok po odborné stránce, následovala p. Baštýřová jako pokladník, a informovala o finanční problematice uplynulého roku a nechala schválit návrh rozpočtu na letošní rok. Předseda kontrolní komise p. Mikeš informoval členy o provedených kontrolách a zároveň o řešení přestupků našich členů. Součásti výročního jednání bylo i odměnění jubilantů, kterých bylo letos 28, kteří obdrželi od místní organizace dar – roční územní povolenku. Dále náš hospodář vyhodnotil soutěž o nejlepší úlovek a vítězům předal příslušné ceny. Zde připomínáme, že ti odměnění, kteří se neúčastnili výročního jednání, si mohou uvedený dar vyzvednout každý pátek na naší klubovně a to do konce měsíce dubna. V diskusivystoupilo celkem 6 členů k problematice bližších podmínek, jednání rybářské stráže, vystoupil také zástupce nadřízeného svazu p. Hladík, který informoval o činnosti svazu a také odpověděl na některé dotazy z pléna. Diskusi vyhodnotí výbor na svém jednání 1. dubna a podněty předá na nadřízený stupeň. Na závěr bylo odhlasováno usnesení, kterým se bude organizace řídit do dalšího výročního jednání. Delegáti pro konferenci byli navrženi p. Švehla a Nekola. Výbor děkuje zúčastněným členům za účast a pohodový průběh jednání. Děkujeme také zaměstnancům hotelu Zlatá loď za přípravu jednacího sálu a přípravu občerstvení.

Nežili jsme jen schůzovním jednáním, ale také dalšími akcemi, které se připravují v rámci jubilejního roku. Zde žádáme členskou základnu v souvislosti s připravovanou výstavou, máliněkdo nějakou zajímavost z rybářskou tematikou z naší oblasti a chtějí se o ní podělit s ostatními, aby se spojili s jednatelem na č. tel. 725182712 a provedli dohovor o možné zápůjčce pro výstavu. Násadová četa provedla jarní nasazení a také výlov našich rybníků.

Výbor také provedl vyhodnocení plesu a zde se omlouváme p. Maškovi z Hněvkovic, který věnoval do tomboly nádherné exponáty pro muškaře a bohužel se nedopatřením nedostal do seznamu sponzorů, kterým jsme touto formou děkovali, čímž mu tímto děkujeme.

Rybářský kroužek. Účastníci rybářských kroužků finišují a blíží se k závěrečným zkouškám. Starší členové kroužků, konkrétně z hněvkovické školy se podíleli na čištění pronajatého pozemku„za kanálkem“, viz foto.

Výdejna povolenek.Výdejci oznamují, že koncem měsíce dubna končí prodej známek a po tomto termínu budou neplatiči vyřazení z evidence členské základny. Znovu nabytí členství je zpoplatněn příslušným správním poplatkem. Dále připomínáme, že také končí prodej dalších náležitostí na klubovně a po té jen po dohovoru na tel. Č. 725182712 a 606612014.

Jarní úklid. Připomínáme rybářské veřejnosti a nejen té, že dne 13.dubna proběhne jarní úklid břehů našich řek. Sejdeme se pod kostelem v 9.00 hod, pytle a ochranné pomůcky zabezpečí organizace.

Tiskařský šotek. V minulém čísle jsme uvedli, že bylo zakoupeno nové vozidlo, které by neprošlo technickou kontrolou. Mělo být napsáno, že to staré by neprošlo technickou kontrolou. Zde se omlouváme pozorným čtenářům, kteří nás na tento nedostatek upozornili, a jsme rádi za tuto pozornost.

Aktualita. Jistě jste si všimli, že v ulici Orlická, bude probíhat rekonstrukce. Výbor naší MO byl upozorněn, že v souvislosti s pracemi budou odstraněny i vývěsní skříňky, kde jedna z nich je naší MO, proto po celou dobu rekonstrukce vás budeme seznamovat pouze cestou Vltavínu a na našich internetových stránkách „rybarityn.“

A na závěr.Říká kapr kaprovi: „nevíš o něčem k jídlu?“ Kapr odpoví: „vím, ale má to háček!“

EFA

 

  • pokračování třetí -

  •  

100 let

od založení sportovního rybářství na Vltavotýnsku

 

 

Píše se rok 1919, 29. listopadu. Stříbropěnná Vltava hučí týnskými jezy a netuší, že v této době byl položen základní kámen pro budoucího patrona a ochránce . Tento den založilo 28 pánů z Vltavotýnska „RYBÁŘSKÝ SPOLEK“

Prvním předsedou rybářského spolku byl jednohlasně zvolen Emanuel Hájek

Spolek si dal do vínku to, že bude pečovat o rybí čeládku a všechno živé co naše řeka od jezu na NOVÉM, až po jez v PURKARCI spojuje. Tehdy si spolek rybářů pronajal tento úsek řeky od OSMI vlastníků. Znamená to, že od roku 1920 je datován první rybářský lístek sportovního rybáře na Vltavotýnsku. Cena rybářského lístku byla stanovena na 15,- Kčs. V prvních letech měl rybářský lístek platnost JEDEN ROK OD DATA ZAKOUPENÍ.

První prodej rybářských lístků prováděl pan Bilič v drogerii na Horním Brašově. ( Tento objekt se dochoval, až do dnešních dob )

Držitel rybářského lístku mohl lovit ryby na tři udice a dále měl možnost za další příplatek lov do vrší a to za dvě vrše s příplatkem 25,- Kčs ...................

Vedoucí zástupci rybářského spolku , předseda, hospodář a jednatel požívali jedné velké výsady - neboť pouze oni mohli chytat ryby Z LODĚ od Rybičků jezu po ŽELEZNÝ MOST. Rovněž MLYNÁŘI majíc živnost na řece Vltavě a s ohledem, že pečují o vodu, bylo jim uděleno rybářské právo s možností chytání ryb na udici a lov do SLUP zdarma. Lov do SLUP směli mlynáři provozovat pouze od 04,00 hod do 21,00 hodin. Nad tímto lovem prováděl rybářský spolek přísné kontroly.

Již v prvních letech rybářského spolku bylo schváleno nasazování ryb do pronajatého rybářského revíru. Z pamětí je dochováno, že při prvním nasazení bylo do Vltavy vpuštěno 35 000 živých jiker candáta, 20 000 okouní násady, 500 kg kapřího dorostu a 100 kg lína. Po té však rybářský spolek zjistil, že nákup rybích násad je velmi drahá záležitost a z tohoto důvodu si pronajal dva rybníky v obci Koloděje nad Lužnicí a jeden u statku v Čihovicích. Tímto byl položen základní kámen v odchovu rybích násad pro potřeby rybářského revíru na Vltavě v rybnících.

 

V roce 1923 zakoupil rybářský spolek lovnou síť a započal s odlovy na svěřeném úseku Vltavy a hlavně v „NÁHONECH“. Ulovené ryby poté prodával a za vytěžené peníze prováděl další nasazování rybího dorostu do revíru. V tomto roce již čítá rybářský spolek 85 členů. Na valné hromadě bylo dohodnuto, že pro zvlášť chudé budou rybářské lístky vydávány zdarma. Dále

 

bylo na této valné hromadě oznámeno, že revír se rozšiřuje o část Lužnice a to od soutoku až po jez Červený Mlýn.

 

V roce 1924 odstoupil (resignoval) z funkce předsedy rybářského spolku pan Emanuel Hájek. Poté byl za předsedu zvolen pan Václav Svoboda. V tomto roce byl zakoupen první spolkový rybník od pana BARGRA za dvě selata a toho roku byl rybník i sloven.

 

Rok 1925 byl velmi smutným rokem pro Vltavotýnský spolek rybářů, nebylo pamětníka aby pamatoval tak velkou pohromu pro řeku Vltavu. Po celé dny se řeka změnila v pohřebiště našich krásných a milovaných ryb. I ostří a drsní voraři stáli na břehu a slzy jim zkrápěly tvář. Zkušeností jak řešit tuto situaci otravy ryb, bylo velmi málo. Z tohoto důvodu začal Vltavotýnský rybářský spolek navštěvovat rybářské spolky za účelem získání zkušeností a jiné spolupráce. Počali se rovněž užívati vrše na náhonech pro potřebu rybářského spolku při odchytu úhořů, 1 kg úhořů byl prodáván za 10,- Kčs.

 

V následujícím roce se rybářský revír rozšířil o rybolov Neznašovký. Tato voda byla pronajata na 6 roků za 700,- Kčs a 150 kg ryb. V tomto roce byla provedena změna ceny ročního rybářského lístku na částku 26,50 Kčs

 

Rok 1927 začíná nezdarem - neznámý pachatel vypustil a slovil rybník u Ovčína. Škoda činila 2 500,- Kčs. V předjarních měsících byly nové volby a byl znovu po dvou letech zvolen za předsedu spolku pan Emanuel Hájek. Další mezník v rybářském spolku v ochraně a hájení ryb byl položen rovněž v roce 1927, kdy bylo usneseno, že rybolov bude prováděn až od 15. června s platností pro všechny budoucí léta. V tomto roce získal vltavotýnský spolek velkého příznivce pana radu TEJČKA z Českých Budějovic, který dobře radí a má velké zkušenosti s rybářstvím.

 

Pokračování v příštím čísle měsíčníku Vltavín

 

 

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 1
Celkem: 280783
Měsíc: 2695
Den: 91