Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vltavín březen 2019

article preview

Ze života organizace.

V měsíci únoru bylo hlavní úsilí zaměřeno na zajištění plesu naší organizace. Po třech letech jsme se vrátili do prostor Sokolovny. Ve srovnání s minulými lety se zvedla návštěvnost a tak organizátoři mohli být spokojeni. Podle ohlasů spokojeni byli i návštěvníci na jedné straně s tombolou, která byla bohatá, a na straně druhé bylo kvitováno s povděkem, že hudba, sic malá, hrála to co se v současnosti „nosí.“ Je na výboru, kde se bude konat další ples. Byli jsme překvapeni, že nebyl využit přistavený autobus, který měl přivést zájemce i z okolních vesnic, bohužel nebyl vůbec využit. A tak se patří poděkovat organizátorům, kteří vynaložili nemalé úsilí, aby vše proběhlo ke spokojenosti návštěvníků. Ten kapr a pstruh, to byla lahůdka, co vy na to? Poděkovat se patří také dětem ze souboru paní Otčenáškové.

Nebyl jen ples, výbor se připravoval na výroční jednání, které se bude konat 16. března v hotelu Zlatá loď od 8.30 hod. Program byl uveden v minulém Vltavínu a na našich e-stránkách. Výbor také provedl výběr dodavatele na „nové vozidlo“, které by už s největší pravděpodobností neprošlo STK. Bylo vybráno „nové“ obdobného typu. Vzhledem k tomu, že bude také sloužit činnosti rybářské stráže, která také vykonává tzv. přenesenou působnost státu, podílí se na udržování pořádku v okolí našich revírů, tedy i naší turistické oblasti, tak proto jsme požádali o příspěvek od města na tento nákup, obdobně jako naši kolegové z Bechyně, kteří se svou žádostí uspěli.

S koncem zimy budeme pokračovat na rekonstrukci naší klubovny, kde můžete přiložit ruku k dílu a splnit si brigádní povinnost. Zájemci se mohou hlásit u našeho hospodáře na tel.: 606134007.

Jarní úklid revírů. Rybářská veřejnost jistě zaznamenala akci „Ukliďme Česko,“kterou pořádají v měsíci dubnu obce, města, školy, různé organizace po celé republice. Naše organizace byla iniciátorem před dvaceti lety úklidu našich revírů na jihu Čech. Tak letos opětovně budeme u toho 13. dubna. Sraz pod kostelem v 9.00 hod. Pomůcky zabezpečí výbor.

Školení nových adeptů. Dne 2. března proběhlo inzerované školení nových adeptů, kterého se účastnilo sedm zájemců, kteří před komisí složenou z p. Nekoly, p.Baštýřové , p. Pavláskem a p. Vlkem úspěšně absolvovali test znalostí. Nyní je potřeba do jednoho měsíce si vyřídit povinné náležitosti a pak již ….

Výdejna povolenek. Připomínáme, že výdej náležitostí bude každý pátek od 10.00 do 18.00 hod. až do konce dubna. Dále se budou náležitosti vydávat na základě telefonického dohovoru na číslech 725182712 a nebo 606612014..

Aktualita. V těchto dnech (8.března) si připomínáme Mezinárodní den žen a tak při této příležitosti předáváme symbolickou kytičku našim partnerkám a děkuje za podporu našeho koníčka a přejeme jim hodně sil, zdraví štěstí a spokojenosti .

A nakonec. Děda v rybářských potřebách prohlíží prut, a když se skloní, tak si pšoukne. Celý zrudne a otočí se k mladé prodavačce. Prodavačka s klidem řekne: „To nic dědo. Ale až vám řeknu cenu toho prutu, tak to bude ještě horší!“

EFA

 

 

100 let

Od založení sportovního rybářství na Vltavotýnsku

-pokračování druhé-

Na věčnou paměť pro budoucí pokolení napsal podrobný zápis o založení a základech rybářského

 

spolku tehdejší jednatel Adolf Rada.

 

Doslovní opis z útržkovitých materiálů ustavující valné hromady rybářského spolku.

Zápis I.

o ustavující valné hromadě rybářského spolku „Klubu“ v Týně n/Vltavou dne 29.XI.1919 v hostinci občana Josefa Urkse za účasti 28 ti pánů.

Pořad.

  1. Zahájení valné hromady.

Valnou hromadu zahájil kol. Adolf Rada. Přivítav přítomné a objasnil jak spolek vznikl, o chování členů a udržení, a řízení se dle stanov.

  1. Čtení a schválení vzorných stanov.

Stanovy čteny a odstavec každý samostatně schválen i se vřaděnými doplňky.

 

  1. Volby.

  2. Předsedy. Za předsedu zvolen z odevzdaných 28 lístků, kolega Emanuel Hájek.

  3. Místopředseda. Zvolen František Fiala

  4. Jednatele. Adolf Rada

  5. Pokladníka. František Hájek

  6. 5 členů výboru zvoleni páni: Z 28 lístků byli zvoleni František Čumpelík 23 hlasů, František Máca 19 hlasů, František Dušek 15 hlasů, Alois Bilič 13 hlasů, Josef Rozsévač 13 hlasů.

Za rybářského mistra (porybný) zvolen Hynek Blažek

  1. Volné návrhy:

Kolega Vašek Kadlec dává návrh, by rybářského náčiní ujmul se prodávati pan Alois Bilicz. Jednohlasně přijato a pan Bilicz slibuje, že příležitostně vše objedná a s výhodou pro členy.

Tím byla ustavující schůze prvá skončena s provoláním „Zdar lovu„ a byl dán základ založení rybářského spolku a svěření čestných funkcích nově zvoleným prvním funkcionářům.

Všichni výše zvolení funkcionáři volbu přijali.

Tím schůze ukončena

Na zdar

Za rybářský spolek „Klub“

Adolf Rada v. r. Emanuel Hájek v. r.

t. č. jednatel t. č. předseda

___________________________________________________________

Pokračování v příštím čísle Vltavínu

S pozdravem „Petrův zdar“

 

 

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 280783
Měsíc: 2695
Den: 91