Jdi na obsah Jdi na menu
 


novinky pro rok 2011

Novinky pro rok 2011

 

Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (č.j. KUJCK 13626/ 2010 OZZL/8/Lh) a správy CHKO Třeboňsko (č. SR/0021/TR/2010-3) se povoluje na revírech Blanice Vodňanská 1 a 2, Lužnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10A, Nežárka 1,2 a 3, Otava 1, 2 a 3 a Vltava 21-22, 23 a 26 lov JELCE JESENA a MNÍKA JEDNOVOUSÉHO.

Osoba provádějící lov je povinna při ulovení JELCE JESNA a MNÍKA JEDNOVOUSÉHO zapsat do oddílu II povolenky k lovu (evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené a  rovněž kusy vrácené do revíru (včetně kusů nedosahující lovnou míru) bezprostředně po ulovení(u vrácené ryby se zakroužkuje datum). Osoba oprávněná k lovu si může ponechat maximálně jeden kus Mníka v jednom dni.

 

Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen vezírek označit svým jménem a adresou.

 

Na Vltavě 20 je nově stanovena horní míra kapra na70 cm

Každý ulovený kapr nad70 cm (včetně) se musí bezprodlení a s maximální šetrností vrátit do revíru a zapsat do oddílu II povolenky k lovu (evidence docházky a úlovků). Datum se zakroužkuje (Takto zapsané ryby se nezapočítávají do sumáře úlovků a docházek.

 

Lov s režimem 24 hodin je povolen v době od16. 6. do 31. 8 .

Při provádění tohoto způsobu lovu jsou rybáři povini dodržovat podmínky stanovené v bližších podmínkách výkonu rzbářského práva.  Oddíl III. povolenky k lovu

K70 a 24 hodinový lov platí též na Vltavě 21-22

Doporučuji všem rybářům řádně prostudovat nový SOPIS REVÍRŮ s bližšími podmínkami  k lovu.  

                                                                           Petrův zdar