Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ze zářijového Vltavínu

10. 9. 2018

Ze života organizace. Prázdninové dny skončily, avšak výbor naší MO pokračoval v přípravách spojených s opravou střechy a pláště budovy naší klubovny. Na opravu jsme získali grant od společnosti ČEZ. Zde patří poděkovat Ing. Viktorovi Syrovátkovi za odvedení administrativní práce spojené s vyřizováním žádosti. Výbor MO také tímto děkuje společnosti ČEZ za projevenou vstřícnost a pomoc při financování opravy, která se provádí u příležitosti stého výročí vzniku naší organizace. Práce by měly proběhnout v měsíci září ve spolupráci se společností Š+H Bohunice. Při dokončovacích pracích si mohou zájemci splnit svou pracovní povinnost.

Výbor se také zabýval směnou pozemků mezi organizací a městem v rámci pozemkových úprav v okolí rybníku „Obecák“. Cílem je sesouhlasení katastrálního stavu se skutečností.

Výbor upozorňuje rybářskou veřejnost na skutečnost, že dnem 1. září končí nonstop rybolov na Hněvkovické přehradě. Zde připomínáme, že je nutné do budoucího roku si pozorně přečíst Rybářský řád a soupis revíru, kde je přesně vymezeno území, kde je povolen zmíněný způsob rybolovu.

Výdejna povolenek. Po dobu prázdnin a až do konce listopadu pokračuje práce výdejny a to po dohovoru na telefonním čísle 725182712 a 606612014.

Školení nových adeptů- rybářský kroužek. Jako každý rok organizuje naše MO pro školní děti kroužek na Základní škole Malá Strana pod vedením zkušeného školitele pana Petra Koláře. Blíže viz leták.

Dozorčí komise. Po dobu prázdnin nezahálela ani zmíněná komise a řešila řadu přestupků rybářů. Je potřeba poznamenat, že komise se řídí příslušnými směrnicemi, kde jsou taxativně uvedeny sankce za porušování příslušných norem, a je zbytečné vnášet do jednání o přestupku emoce.

Aktualita. Vážené rybářské společenstvo, jak bylo výše připomenuto, příští rok si budeme připomínat sté výročí založení naší organizace. K výročí budeme připravovat výstavu v říjnu a listopadu 2019 ve spolupráci s městským muzeem a tak máte li doma nějakou zajímavou památnou nebo zajímavou věc (fotografie, tiskoviny, rybářské pomůcky apod.) která by mohla zpestřit výstavu spojte se s jednatelem organizace č.tel. 725182712. Pomůžete k propagaci rybářského sportu a organizaci též.

A na konec. Maminka s Pepíčkem jsou na procházce v lese. Pepíček zahlédne chlapa v pláštěnce, který klečí a něco pořád vytahuje ze země. „Co je to za člověka?“ ptá se Pepíček maminky. „To je rybář,“ poučuje ho máma „chytá žížaly.“ „Žížaly?“ diví se Pepíček. „ Já myslel, že když je rybář, tak má chytat ryby…

EFA