Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájení sezony 2013

Slovo hospodáře

Vážení kolegové rybáři, Rád bych vám jménem JčÚS ČRS popřál mnoho krásných chvil prožitých v právě začínající rybářské sezóně. Pro letošní rok nenastaly žádné výrazné změny v pravidlech rybolovu. Samozřejmě se ale nevyhneme dílčím úpravám bližších podmínek rybolovu v rámci jednotlivých revírů a proto všem rybářům doporučuji, před tím než půjdou na ryby, bližší podmínky číst. Během územní konference proběhla velká diskuse nad cenou povolenky k rybolovu. Ano, otázka financování našeho koníčku je velmi důležitá. Na základě analýzy situace v roce 2012 a očekávaných změn i rizik bylo jednáním hospodářského odboru JčÚS a po té i výborem JčÚS navrženo zdražení územních ročních povolenek o 100 Kč s tím, že tím bude vytvořena dostatečná finanční rezerva k tomu, aby bylo možné zajistit zarybnění revírů minimálně na stávající výši. Snižování zarybnění je podle mne to poslední, co bychom měli dělat. Na základě jednání konference však převládl názor, že je důležité zachovat cenu a rybolov pro rybáře nezdražovat, a že je možné situaci zvládnout i při stávající ceně povolenky. Určitě to dokážeme a máme i určité finanční rezervy, kterými případnou ztrátu na příjmové straně rozpočtu můžeme pokrýt, ale podle mne to není správná cesta, každopádně nás čeká zdražení příští rok. Chtěl bych se trochu zamyslet nad systémem hospodaření, který v rámci ČRS máme. Určitě má výhody ve své sociálnosti (která je jak známo snadno zneužitelná v jakémkoliv oboru lidské činnosti) a umožňuje poměrně kvalitní rybolov pro velkou členskou základnu. Velkou výhodou je rovněž možnost lovit na obrovském množství revírů na jednu povolenku. Podle mne má ale stávající systém tři základní vady, bez jejichž vyřešení se nedá dlouhodobě udržet: Prvním problémem je celosvazový rybolov, který je dobrým zdrojem finančních prostředků zejména pro územní svazy, které prodávají větší množství CS povolenek, ale celkový objem financí v něm se snižuje díky klesajícímu prodeji (příčin je několik a řada z nich je objektivní, už jen to, že rybáři nemají tolik času i peněz tolik cestovat) a je zatížen režiemi Rady ČRS. Pro nás a další ÚS jeho výhodnost pomalu klesá a nikdo nechce slyšet naše návrhy, kterými bychom chtěli systém změnit. Poslední návrh byl předložen Radě ČRS na březnovém jednání. Spolupracovali jsme na něm se zástupci Západočeského ÚS. Návrh spočíval v tom, že bude úplně zrušena CS povolenka a každý, kdo bude mít roční územní povolenku z kteréhokoliv územního svazu, bude moci lovit na všech revírech ČRS. Územní svazy se pak navzájem vyrovnají za úlovky případně docházky svých členů. Pokud bychom chtěli zachovat stávající celkové příjmy v rámci ČRS a tím i úroveň zarybnění, bylo by třeba zdražit územní povolenky, což by v rámci JčÚS činilo navýšení o 100 – 200 Kč v závislosti na ceně, za kterou by se vyrovnávaly úlovky na cizích revírech. Uvidíme, jak to dopadne a jestli se návrhem bude Rada ČRS vůbec zabývat, ale přemýšlejte o tom i vy, jestli by to nestálo za to. V rámci celého ČRS máme obrovské režijní náklady. Na zajištění rybolovu jako takového jde přibližně polovina peněz, které musí rybáři vynaložit, druhá polovina slouží k zajištění provozu místních organizací a zajištění dalších činností. Problém není na straně MO. Ty pro svůj provoz potřebují finanční prostředky a díky brigádám si je dokáží zajistit. Problém je v ceně povolenek. Pokud by všechny režijní náklady zůstaly stejné (a není důvod je zvyšovat, až na postupné dorovnávání navyšování ceny vstupů – zejména pohonné hmoty, energie a krmivo), při zdražení povolenky na dvojnásobek by se rybáři zdražily celkové výdaje na rybolov jen o 50% a při tom by mohl dostat dvojnásobek ryb. Pořád si můžete porovnat tuto hypotetickou cenu s cenou na komerčních vodách a budeme pořád velmi nízko, ale ryb bude určitě dost pro všechny a ještě budeme mít na kvalitní rybářskou stráž. Nechci strašit nějakým drastickým zdražováním, jen se nad tím zamyslete, co je lepší. Třetím problémem je možnost odnést nekontrolované množství ryb. Pro příklad jsem nechal zpracovat následující statistické údaje, kde je uvedeno, kolik kg ryb rybáři na našich revírech ulovili v roce 2011: 76% rybářů ulovilo do 25 kg a celkově ulovili 34% ryb 12% rybářů ulovilo 25-50 kg a celkově ulovili 24% ryb 6% rybářů ulovilo 50-100 kg a celkově ulovili 23% ryb 2% rybářů ulovilo přes 100 kg a celkově ulovili 19% ryb Z uvedeného vyplývá, že 8% rybářů odlovilo celkem 42% ryb. Tady jasně vidíte, proč v revírech ryby nejsou. Více než tři čtvrtiny rybářů platí ryby desetině, která s těmito rybami nejspíš kšeftuje. Je třeba říci, že přibližná cena uloveného kg ryby je necelých 100 Kč, takže držitel povolenky k rybolovu by si za její cenu měl odnést přibližně 15 kg ryb, aby byl tak říkajíc “na svém“. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná váha ulovené ryby je 1,6 kg a bavíme se především o kaprovi, tak je to 10 kaprů. Podle mne rozumný limit na jednu roční povolenku by mohl být 30 ks ušlechtilých ryb. Tím uspokojíme 90% rybářů a omezíme těch 10%, kteří naše revíry drancují. Přemýšlejte o tom - určitě tento návrh předložím na podzimní konferenci JčÚS ČRS. Pokud bych měl zmínit další věci, které s nadcházející sezónou řešíme, tak samozřejmě pracujeme na systému „Lipan“, který už řadě z vás zjednodušil administrativu spojenou s výdejem povolenky. Musí se však ještě doladit. I přes to, že zatím způsobuje určité problémy, je to jistě cesta kupředu. Také řešíme velký počet druhů povolenek, které vydáváme, a proto se od příštího roku zřejmě setkáte se značným zjednodušením a doufejme i přímou vazbou mezi cenou povolenky a limitem ponechaných ryb. Také jsme se rozhodli ušetřit za výdej „rybářského řádu“. Proto od roku 2014 jej budeme vydávat jen jednou za dva roky a změny mezi nimi budeme řešit jednoduchým dodatkem. Samozřejmě jsme pro začínající sezóny zajistili dostatek ryb, takže všem rybářům přeji „Petrův zdar“.

Hospodář JčÚS ČRS RNDr. Milan Hladík, PhD.