Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z listopadového měsíčníku Vltavín 2016

15. 11. 2016

  Vltavotýnští rybáři – listopad 2016

V průběhu uplynulého měsíce jsme dokončili výlovy naších rybníků, konkrétně v Kolodějích dne 15.10. Pro nás bylo nemalým překvapením, že mimo nás, tam v průběhu roku lovila také vydra a její rodina a lze konstatovat, že se v průběhu roku měla velice dobře, což výrazně ovlivnilo výsledek hospodářské činnosti na tomto rybníku. Každý rok zaznamenáváme určité ztráty, které jdou na vrub predátorům, letošní rok se však vydry opravdu činily. Náš hospodář, na základě zajištěných dokumentů, podal podnět k úhradě vzniklých škod na odbor životního prostředí Krajského úřadu v Českých Budějovicích, které snad částečně uhradí finanční ztráty na tomto rybníku.

Výbor MO děkuje aktivním členům organizace za vynaložené úsilí spojené s výlovem. Výlovy byly završeny dolovnou, která  se konala až 5.11.( místo původně ve Vltavínu ohlášené 15.10.) na klubovně naší organizace.

Výdejna povolenek. V minulém čísle Vltavínu jsme upozorňovali na změnu provozní doby výdejny  a připomínáme, že od 1. prosince je  stanovena v době:

                         Čtvrtek :  10.00 – 18.00 hod

                          Pátek:     10.00 – 18.00 hod

Novou pracovní dobu jsme stanovili z důvodu požadavků členské základny, kdy řada členů dojíždí mimo Týn za prací. Tato doba bude až do konce dubna, tedy do doby, kdy je potřeba zaplatit známku dle Stanov ČRS. Po této době  se budou vydávat náležitosti po dohodě na tel. čísle 725 182 712, a nebo 606 612 014. Z provozní doby byl vyloučen květen a to z důvodu malého počtu vydaných náležitostí. Znovu žádáme rybářskou veřejnost, aby odevzdávání „záznamu“ nespojovala s výdejem nových náležitostí, odpadnou tím velké čekací doby, zejména v období od 2. ledna do 15. ledna, kdy se především odevzdávají zmíněné „záznamy“ a kde se musí kontrolovat jejich správné vyplnění a následné potvrzení, současně bude probíhat kontrola členských legitimací, kde jsme tolerovali chybějící fotografie při koupi známky, každý postižený sliboval, že tuto doplní. Chybějící fotografie je důvod pro nevydání rybářských náležitostí. Současně bude vyměňována členská legitimace těm našim členům, kteří mají vydanou členskou legitimaci jinou než naší organizací. Dále připomínáme, že v Soupisu revírů pro roky 2016-2017 jsou na str. 69 „Metodické pokyny pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích“, kde je popsán způsob vyplnění záznamu před odevzdáním.

Rybářský kroužek. Mladí zájemci o rybářský sport se dočkali a dne 23. 11. bude zahájen rybářský kroužek. Sraz v 15,00 hod před školou na Malé Straně. Je li ještě zájemce, pak se může přihlásit na e-mail : jiri.nekola@seznam.cz.

Soutěž o největší úlovek: Na základě dotazů z řad členské základny připomínáme, že soutěž pokračuje a soutěžící poskytne výboru fotografii úlovku, míry, váhy, způsob lovu a jméno a příjmení lovícího na rubové straně. Vyhodnocení proběhne na VČS dne 18.3.2017.

Aktualita: Dne 28.10. jsme se účastnili vzpomínkové akce k založení Československa, kde se zástupci ostatních spolků a stran jsme položili kytice a věnce u pomníku padlých v obou válkách.

                                                          jednatel : Ing. Eduard Frýba