Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z lednového Vltavínu 2019

13. 1. 2019

 Vltavotýnští rybáři

Ze života organizace.

Překulil se nový letopočet a výbor místní organizace se dal do práce. Na svém jednání vyhodnotil provedenou inventuru, zabýval se přípravou rozpočtu na rok 2019, zhodnotil možnosti podání žádosti o příspěvek z dotačních titulů, které vyhlásil Krajský úřad v Českých Budějovicích. Zabýval se také úpravami půdních prostor na klubovně, projednal možnosti prodloužení termínu dohotovení opravy střechy na klubovně, kterou dotuje Nadace ČEZ, kde Nadace ČEZ vyhověla naší žádosti. Výbor si rozdělil úkoly související s pořádáním plesu. Probral možnosti úprav pronajatého pozemku u tzv. „kanálku“za zahrádkářskou kolonií, zde přivítal aktivitu členů rybářské stráže, kteří do jara uvedené úpravy provedou. Zde je možné splnit rovněž brigádní povinnosti členské základny. Zájemci se mohou hlásit u našeho hospodáře na tel.: 606134007.

Ples. Jak bylo již inzerováno, ples ke 100.výročí založení organizace bude 23. února na sále Městského centra kultury a vzdělávání. Zahájení bude v 19.30 hod. K tanci a poslechu bude hrát skupina RELAKS. Tradičně bude bohatá tombola a doprovodný program. Ceny vstupného: sál 150,-Kč, přísálí 130,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Atelieru Módy na náměstí u paní Hany Švehlové, č. tel.: 602834011

Školení nových adeptů. Na základě dotazů veřejnosti sdělujeme, že školení nových adeptů proběhne na přelomu zimy a jara. Již nyní se můžete evidovat u našeho hospodáře pana Nekoly č. tel. 606134007.

Dále pokračuje rybářský kroužek na ZŠ Malá Strana, kde oproti minulým letům se zvýšil počet dětských adeptů, což je dobře. Je potřeba ocenit práci vedoucích pánů Koláře a Jobbagyho. Nově byl na konci roku otevřen kroužek v obci Temelín, kde školení provádí p. Nekola a Vlk.

Výdejna povolenek. Oproti minulým letům byla zvolena jiná pracovní doba,

a jak ukazuje praxe, tak rybářská veřejnost tuto změnu hodnotí kladně. Výdejci paní Baštýřová a Frýba musí však konstatovat, že i přes upozornění se stále u některých rybářů v odevzdávaných „záznamech“ vyskytují chyby, které při opravování zdržují výdej vlastních náležitostí. Zde uvádíme, že došlo na základě ochrany osobních dat k úpravě „Záznamu o úlovcích“, kde přibyla část, která se při odevzdávání na výdejně odděluje.Po 18. lednu bude výdejna pracovat již jen v pátek od 10.00 do 18.00 hod. až do konce dubna. Dále se budou náležitosti vydávat na základě telefonického dohovoru na číslech 725182712 a nebo 606612014..

Aktualita. V těchto dnech (8. Ledna) se dožil svého jubilea dlouholetý spolupracovník výboru místní organizace pan Jan Humhej. Přes svůj věk i nadále patří mezi aktivní členy a pomáhá, kde může. Výbor místní organizace děkuje za spolupráci a přeje Janovi hodně sil, zdraví a spokojenosti do dalších let.

A nakonec. Stařík vytáhl z vody tříkilovou štiku. Okamžitě se shlukli jeho přátelé a obdivovali úkolek. Stařík se pyšně nadmul a povídá: „ Jo, hoši a to je už druhá.“ „Od rána?“ zahučí to davem. Stařík na to: „ Ne, od třiačtyřicátého roku!“

EFA