Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z květnového měsíčníku Vltavín 2016

3. 5. 2016

Vyhodnocení úklidu břehů Vltavy.  Jak bylo inzerováno v minulém čísle Vltavínu, uskutečnila se dne 16. dubna akce na úklid břehů Vltavy. Výbor stanovil tento termín v souladu s akcí „ukliďme Česko“ a televizní zpravodajství ukázalo, že v řadě míst naší republiky se občanům všech kategorií (školáci, sportovci- zejména vodáci i běžní občané) podařilo zvelebit okolí svých domovů, ale právě i řek. V našich podmínkách se sešlo, pod kostelem, k úklidu břehů Vltavy 12 respektive 14 členů MO, která má k 30. dubnu 659 členů. Z účastníků byla větší část důchodového věku a z těch polovina nad sedmdesát let. Na shromaždišti bylo rozhodnuto, že úklid proběhne pouze od Benešů mlýna do Neznašova a na přehradě Hněvkovice. Pravý břeh a oblast soutoku s Lužnicí byla vypuštěna z nedostatku účastníků úklidu. Celkem bylo nasbíráno okolo 30 pytlů odpadků všeho druhu, nejvíce pet lahví, různé plasty, pneumatiky, také injekční stříkačky. Výbor MO děkuje účastníkům za projevenou aktivitu a věří, že při dalším úklidu břehů Vltavy a Lužnice bude zaznamenána větší aktivita členské základny. Děkujeme také příslušníkům chatových osad za to, že udržují v přilehlých oblastech pořádek.

Poznámka. Při jednáních, rozhovorech s hostujícími rybáři vyplývá, že nám závidí naše revíry, také, jak jsou udržovány. A to je právě letitý výsledek našich akcí, kde na počátku to byly stovky pytlů s odpadem, které se odvážely od našich řek. Za to patří dík našim aktivním členům. Je potřeba zde připomenout ustanovení § 13 odstavec 9 zákona č.99/2004 Sb, kapitola VI „Chování při lovu“, kde je uvedeno: Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit …… a právě k tomuto ustanovení byli instruováni členové rybářské stráže pro nadcházející rybářskou sezonu, aby lov ryb v našich podmínkách měl vysoký standard, tak jak uvádějí hostující rybáři.

Školení nových členů. Na základě požadavku z řad nerybářů, proběhne školení nových členů dne 16. května od 18.00 hod na klubovně v Zadním Podskalí. Součástí školení budou i administrativní záležitosti.

Výdejna povolenek. Výbor MO informuje, že dnem 30. dubna byl ukončen řádný prodej členských známek. Dnem 1. 5. byli neplatící členové operátorem programu LIPAN, který eviduje členskou základnu, vyškrtnuti z členské základny. Získání opětovného členství je spojeno se správním poplatkem 500,-Kč u dospělých, 100,-Kč u mládeže a 50,-Kč u dětí. Výdej povolenek a placení brigád pokračuje do konce měsíce května. Brigádu lze odpracovat po dohovoru s hospodářem p. Nekolou č. tel. 606 134 007.

Závody dětí a dospělých. Výbor MO na základě plánu činnosti na tento rok pořádá dne 11.6. na náhoně pod Bedrníkem tradiční rybářské závody, tentokráte v novém-upraveném prostředí. Blíže na plakátech a v propozicích.

                                                                                                                                  EFA