Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z dubnového Vltavínu

8. 4. 2018

 Vltavotýnští rybáři

Ze života organizace. Měsíc březen byl ve znamení výročního jednání organizace a tomu byla podřízena práce výboru. Na posledním jednání byly upřesněny zprávy za jednotlivé odbory a dne 17. března došlo k vlastnímu jednání. Schůze se účastnilo 56 rybářů a 9 hostů. Vedením schůze byl pověřen pan Švehla. Po kontrole usnesení z minulé schůze a přednesených zprávách předsedy, hospodáře, vedoucího rybářské stráže a předsedy dozorčí komise následovalo ocenění jubilantů, vyhodnocení největších úlovků a diskuse. V té přednesl několik návrhů na úpravu bližších podmínek pan Syrovátka. Návrhy vycházely z úprav, které nastínila Rada ČRS dle poznatků jednotlivých svazů ČRS, s problematikou jste byli seznámeni v minulém Vltavínu. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno a prošlo pouze znovu používání podběráku. Tento fakt bude prosazován zvolenými delegáty Nekolou a Vančatou na jednání územní konference. Dále v diskusi vystoupili pan starosta Šnorek, zástupce Jihočekého územního svazu a zástupci pozvaných spolků. Nejdůležitější součástí jednání byla volba výboru pro období let 2018 až 2022. Schůzí byli většinově potvrzeni dosavadní funkcionáři výboru. Jako náhradníci byli zvoleni pan Syrovátka do výboru a pan Panoch do dozorčí komise. V závěru jednání bylo odsouhlaseno usnesení. Starý předseda pan Král poděkoval přítomným za účast a s pozdravem Petrův zdar ukončil jednání. Výbor děkuje těm, kteří vyjádřili sounáležitost s místní organizací a obětovali svůj volný čas a účastnili se výročního jednání. Útěchou může být fakt, účast na obdobných jednáních v Českých Budějovicích, či Jindřichově Hradci byla ještě slabší. U nás to bylo méně jak 10%.

Na svém prvním výborovém jednání 26. března byl opětovně zvolen předsedou pan Král, místopředsedou Švehla Jaroslav, jednatelem pan Frýba, hospodářem pan Nekola, pokladníkem paní Baštýřová, vedoucím rybářské stráže pan Kašpárek, kulturním referentem pan Švehla Aleš, správcem materálu pan Vančata a prací s mládeží byl pověřen pan Kolář. Dozorčí komise ve složení pan Mikeš, Pavlásek a Bednář si zvolila za předsedu pana Mikeše.

Výdejna povolenek. 30. dubna končí provozní doba naší výdejny. Systém Lipan o půlnoci vyřadí neplatiče ze seznamu členské základny. Znovunabytí členství je spojeno s příslušnými správními poplatky. Další náležitosti můžete získat po dohovoru na telefonních číslech 725182712 a 606612014. Výdejna začne

pracovat až v měsíci prosinci. Připomínáme, věnujte pozornost správnému evidování docházek a zapisování úlovků. Máte li známé, kteří přijíždějí za lovem ryb do našich končin, tak mohou hostovací povolenku zakoupit v prodejnách rybářských potřeb na Malé Straně a u hlavní pošty v Sakařově ulici.

Rybářské závody. Dne 9. června bude naše organizace pořádat tradiční rybářské závody v náhonu pod Bedrníkem. Vlastní příprava proběhne od 9. hod v pátek před závody. Zájemci o brigádní činnost si mohou splnit svou povinnost. Sraz u klubovny a na místě samotném. Akce je pořádána v rámci akce „Oranžový rok“ pod záštitou našeho města a JETE skupiny ČEZ.

Aktualita:

Jarní úklid břehů řek. Stalo se již tradicí, že výbor místní organizace pořádá jarní úklid břehů svěřeného revíru. Jistě jste zaznamenali, že obdobné akce se pořádají po celé republice, v měsíci březnu se uklízeli břehy Sázavy. Výbor na svém jednání stanovil termín našeho úklidu na 28. dubna, kdy se sejdeme v 9.00 hod. na parkovišti pod kostelem. Úklidové pomůcky budou zajištěny.

A na závěr: Na lavičce u jezera sedí dvě starší dámy. „Už jste slyšela, že tu v sobotu mají rybáři závody?“ ptá se první. A ta druhá „ ale to se jim s těmi pruty bude špatně utíkat, ne?

                                                                                                           EFA