Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z dubnového měsíčníku Vltavín 2016

18. 4. 2016

Logo       Vltavotýnští rybáři

Výroční jednání: Dne 12. 3. proběhlo výroční jednání naší organizace, kterého se účastnilo cca 10% členské základny, v číslech to bylo 65 členů. Vedle zprávy výboru, která zhodnotila práci za uplynulý rok, vyjádřil odstupující předseda Jaroslav Slepička své stanovisko ke svému odchodu z funkce. Dále byla přednesena zpráva dozorčí komise a zpráva o hospodaření. V diskusi nebylo ke zprávám připomínek. V rámci diskuse byl odsouhlasen nesouhlasný postoj k návrhu Jihočeského územního svazu ČRS, který se týkal problematiky odchodu od vody po ulovení druhé ušlechtilé ryby. Tento postoj budou prosazovat delegáti na územní konferenci, která bude v červnu tohoto roku. Na jednání jsme pozvali, mimo jiné, zástupce města, kteří se nedostavili. Schůzi pozdravili zástupci Baráčníků, Veteránů a družební organizace z Bechyně, kterým touto cestou děkujeme. Na jednání byli oceněni letošní jubilanti, kterým bude 70 a 80 let. Oceněni byli i tři staří aktivní rybáři, kterým bylo přes 80 let. Jubilantům byly předány poukázky na jihočeskou povolenku. Usnesení z VČS je zavěšeno na našich internetových stránkách rybarityn.cz a na nástěnkách organizace. Na prvním jednání po VČS se výbor dohodl, že funkci předsedy bude vykonávat dosavadní místopředseda pan Vladimír Král. Výbor děkuje za odvedenou práci ve prospěch organizace panu Jaroslavovi Slepičkovi.

Rybářská stráž: RS informuje rybářskou veřejnost o nákupu záznamových zařízení, které bude od počátku dubna používat při své kontrolní činnosti a to z důvodu vyloučení různých dohadů při řešení přestupků, kterých se neukáznění rybáři dopouštějí. Toto opatření si vyžádala praxe, kdy došlo k urážení, dokonce napadení členů rybářské stráže a následná nemožnost používání kárných opatření z důvodu tzv. institutu „tvrzení proti tvrzení“.

Výbor MO tímto děkuje společnosti ČEZ a Městu Týn nad Vltavou za uvolnění prostředků z Oranžového roku na nákup záznamových zařízení ve výši 10 000,-Kč.

Praxe i v současné době ukazuje, že nepoctiví rybáři nezmizeli. Koncem měsíce března byl zadržen rybář, který měl ve vezírku více než dvě povolené vybrané ryby.Opětovně došlo k napadení člena RS. K přestupku byla povolána policie. Výbor také informuje, že získal od Jihočeského výboru nový motor pro loď, kterou bude užívat RS pro svou kontrolní činnost.

Jarní úklid břehů Vltavy a Lužnice: Výbor MO se obrací na rybářskou veřejnost, ale i vltavotýnskou veřejnost s informací, že dne 16. Dubna bude organizován úklid břehů. Sraz v 9.00 hod na parkovišti pod kostelem. Pomůcky pro sběr odpadků jsou zajištěny. Výbor upozorňuje, že tato akce není považována za tzv. brigádu ve prospěch uhrazení členských povinností. Vzhledem k tomu, že v Čechách je v tento termín organizována akce „ukliďme Česko“ tak předpokládáme, že se obyvatelstvo aktivně připojí i v okolí svých domovů.

Členské povinnosti: Výbor MO upozorňuje, že koncem dubna bude ukončen prodej členských známek. Po tomto termínu budou neplatiči vyškrtnuti z evidence. Opětovná registrace je možná po zaplacení správního poplatku 500,-Kč. Prodej dalších náležitostí pokračuje až do konce května. Brigády je možné odpracovat, zájemci se mohou hlásit u hospodáře p. Nekoly č.tel.: 606134007. Brigáda se mohla odpracovat i na výlovu 19. 3., zájemců těch bylo, že se mohli spočítat na prstech jedné ruky.

Hospodářská činnost: Bylo už konstatováno, že proběhl výlov koupaliště na Hlinkách, kde děkujeme tradičním dobrovolníkům, kteří se zapojili do prací spojených s výlovem, čekali jsme větší zájem z členské základny. Poděkování patří i společnosti RUMPOLD s. r. o., za poskytnutí vozidla na převoz ryb. Proběhlo jarní nasazení ryb. Výbor na svém jednání podpořil 24 hodinový lov na přehradě Hněvkovice, s rozhodnutím Ministerstva zemědělství o jeho povolení budete včas informování cestou internetových stránek a vývěsek. V měsíci dubnu budou provedeny závěrečné zkoušky rybářské mládeže pod vedením našeho hospodáře.

Výbor připravuje tradiční závody v upraveném náhonu pod Bedrníkem. Závody budou 11. června v jeden den obě kategorie – dospěláci i děti. Plakáty budou včas vyvěšeny. Hezké zážitky u vody přeje výbor MO.

                                                                                                                               EFA