Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení úklidu břehů ze dne 12. 4. 2014

Vyhodnocení úklidu břehů ze dne 12.4.2014

ČRS MO Týn nad Vltavou tradičně, již několik let organizuje úklid břehů řeky Vltavy.

V sobotu ráno okolo 8. hodiny ranní se sešla parta lidí, kterým čistota břehů naší řeky není lhostejná. Jako obvykle jsme hlavní úsilí věnovali přehradě, kam se vydala parta pod vedením nového hospodáře p. Nekoly, jednalo se o následující rybáře ale i nerybáře – p. Řezanka, Humhej, Žák, pí Humhejová, Žáková, p. Mimra, Liška, Kašpárek ml., Panský, Hess, Vondra. Pod přehradou uklízeli p. Švehla a syn. Nábřeží ve městě uklízeli p. Kadlec, Pixa, Pavlásek a pí Baštýřová. Prostor od ČOV k neznašovskému mostu čistili p. Daler, pí Dalerová, Urbánková, Vrbková, Vrbka, Toman, Spišák, Kašpárek st. Soutok si vzali na starost p. Slepička, Frýba, Král, Šesták a pí Králová. Je potěšitelné, že k naší organizaci se přidali i mladí kanoisté pod vedením p. Jířím Koberou, kteří to vzali vodou od Dusíků strouhy až po ČOV. Dík patří i panu Cíchovi, který zabezpečil cestou Rumpoldu s.r.o. svoz nasbíraného odpadu. Lze konstatovat, že oproti minulým letům jsme již nenasbírali tolik odpadků. Je vidět, že i obyvatelstvo Vltavotýnska má již jiný vztah k řece a jejímu okolí než tomu bylo v nedávné minulosti, kdy jsme nasbírali okolo stovky pytlů odpadů. Poděkování patří i panu Zídkovi z Povodí Vltavy, který pravidelně zabezpečuje svoz odpadků z prostoru přehrady.

Na závěr jen přání, aby se vztah k řece mezi místními občany jen zlepšoval, a všichni jsme měli dobrý pocit z našeho krásného koutku naší země.

 Jednatel ČRS MO Eduard Frýba