Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení konference JčÚS 2019

Český rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz
 
USNESENÍ
z jednání územní konference
Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu konané dne 11. června 2019 v konferenčním sále MEVPIS, Na Valše 207, Vodňany
 
Územní konference schvaluje:
 
1. Zprávu předsedy JčÚS ČRS ing Karla Korandy o činnosti výboru JčÚS za období od minulé konference
2. Kontrolu plnění usnesení z minulé územní konference, konané 9. 6. 2018.
3. Ceny územních MP a P povolenek JčÚS ČRS pro rok 2020
4. Rybářský řád platný na všech revírech JčÚS ČRS, sdružených do Společného rybolovu a hospodaření v předneseném znění.
5. Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JčÚS ČRS sdružených do společného rybolovu a hospodaření platné od r. 2020 v tomto znění:
  omezení počtu ponechaných kusů okouna na 5 kusů denně na všech MP revírech JčÚs čRS
  omezení minimální míry nástražní rybičky na všech vodních nádržích Vltavské kaskády, vyhlášených jako MP rybářské revíry JčÚS ČRS, na 15 cm (rozšíření omezení na v. n. Hněvkovice a Kořensko).
  Zvýšení nejmenší lovné míry štiky obecné na všech MP revírech JčÚS čRS
  Zrušení zákazu lovu ryb na „srkačky" na všech revírech JčÚS ČRS a jeho nahrazení novou definicí lovu ryb na položenou ve znění:
Při lovu na položenou je možné použít pouze jeden háček (jednoháček, dvojháček nebo trojháček). Zátěž (nebo krmítko) musí být k vlasci připevněna pouze jako průběžná buď přímo nebo například pomocí obratlíku a její pozici na vlasci muže fixovat pouze jediná zarážka 
upevněná na vlasci na straně směrem k háčku. Mezi zátěží (nebo krmítkem) a prutem nesmí být připevněna další zarážka. Při lovu na boilies musí být zátěž upevněna tak, aby se snadno po utržení vlasce uvolnila. Ve smyslu tohoto znění bude upravena definice lovu na položenou.
6. Změnu Statutu SRH - navýšení odměny za kontrolu vrácených úlovkových listů na 15,-Kč
7. Zřízení fondu dětí a mládeže a fondu na ochranu našich členů, kteří vykonávají funkci rybářské stráže
8. Investici ve výši cca 4 mil. Kč do distribučního prostoru Pstruhařství ČRS Kaplice s.r.o. v následujících 3 letech.
9. Vložení pstruhových rybářských revírů JčÚS ČRS sdružených do společného rybolovu a hospodaření do celosvazového rybolovu, od 1. 1.
2019.
Územní konference bere na vědomí:
10.Zprávu o stavu Rozvojového fondu SRH JčÚS ČRS k 31. 12. 2018
11.Zprávu o činnosti sportovních odborů JčÚS ČRS
12.Zprávu územní dozorčí komise JčÚS ČRS
13.Zprávu mandátové komise
Územní konference ukládá výboru Jčús ČRS:
14.Projednat obsah vystoupení a připomínky přednesené v diskusi na této  územní konferenci 
15.Aktivně hledat možnosti dalšího rozvoje rybolovu s využitím Rozvojového fondu SRH
16.Rozvíjet spolupráci se státní správou a místní samosprávou
17. Pokračovat v rozvoji rybářské stráže, rozšířit činnost profesionální RS na další oblasti JčÚS ČRS
18.Zaslat včas místním organizacím návrhy na případné úpravy Bližších podmínek výkonu rybářského práva tak, aby tyto návrhy mohly být projednány na jejich členských schůzích a následně územní konferenci s platností od r. 2022.
19.Získávat finanční dary a dotace na podporu dětí, mládeže a hendikepované rybáře
20.0dpovědět na dotazy nezodpovězené přímo na územní konferenci
21.0dpovědět místním organizacím písemně na jejich připomínky z VČS MO
 
Územní konference ukládá MO v působnosti JčÚS ČRS:
 
22.Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání územní konference z 11. 6. 2019
23.Při výběru úlovkových listů věnovat zvýšenou pozornost vyplněným sumářům jakož i jejich kontrole v souladu s finančním oceněním této činnosti ve Statutu SRH
24.Zabezpečit ve spolupráci se sekretariátem JčÚS ČRS trvalé značení začátku a konce svěřených rybářských revírů předepsanými cedulemi
25.Projednat na členských schůzích případné návrhy na změnu Bližších podmínek výkonu rybářského práva předložených výborem JčÚS ČRS
26.Aktivně hledat možnosti dalšího rozvoje rybolovu s využitím Rozvojového fondu SRH
27.Rozvíjet práci s mládeží a využívat finanční prostředky z nově zřízeného fondu dětí a mládeže JčÚS ČRS
28. Povinně nahlásit předem hájení revírů a pořádání rybářských závodů na svěřených revírech. Sekretariát JčÚS ČRS uvede informace na svých webových stránkách
29.Zajistit každoročně úklid svěřených rybářských revírů
 
Ve Vodňanech: 11. 6. 2019
 
Vypracoval: Čeněk Štojdl předseda návrhové komise
 
 
 
 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 280519
Měsíc: 2654
Den: 78