Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek MO do Vltavínu 11/2014

Slavnostní členská schůze

Členská základna je srdečně zvána na slavnostní členskou schůzi konanou dne 22.11.2014 v Sokolovně.  8:30 sraz na zámeckém nádvoří s průvodem na hřbitov k uctění památky zemřelých rybářů. 10:00 oficiální zahájení schůze ve velkém sále. Kompletní program na www.rybarityn.estranky.cz.

Rybářská stráž

Upozorňujeme na trvalý problém nepřítomnosti u nahozených prutů, zejména pokud je lovící v chatě či jinde a zjevně se nevěnuje lovu. Množí se případy odebíraných povolenek za recidivy těchto přestupků. Svou roli sehrává i alkohol – je třeba se věnovat buď jen rybám, nebo zábavě s přáteli mimo lovné místo. Při napadení rybářské stráže opilým rybářem kvůli tomuto přestupku musela v měsíci říjnu asistovat Policie ČR.

Připomínáme také povinnost udržování pořádku u vody a zejména nutnost uklizení lovného místa před započetím lovu po předchozím neukázněném kolegovi.

Vánoční prodej kaprů

V pondělí 22.12.2014 proběhne na Náměstí Míru v prostoru kolem kašny vánoční prodej kaprů rybáři místní organisace ČRS.

Z Povodí Vltavy

Začátkem prosince dojde opět ke snížení hladiny Vltavy 20 z důvodu sběru mlžů a jejich přenosu na jiná místa revíru, kde nebudou ohroženi prohrábkou dna v rámci projektu splavnění Vltavy.

Podzimní výlovy

Výbor děkuje všem, kteří se podíleli na podzimních výlovech našich rybníků.

Evidence docházek a sumář

Pomalu ale jistě se blíží  lhůta pro odevzdání evidence úlovků a docházek a sumář úlovků – 15.1.2015. Výbor MO žádá o řádné vyplnění všech příslušných kolonek, což je rovněž v usnesení územní konference.

 

Za výbor MO

kulturní referent